Lecția 2: Învățarea activă

Învățarea este întotdeauna activă (altfel nu ar fi învățare), dar noi dorim să beneficiați de Tehnologiile Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru a angrena cursanții în clasă, înainte și după ore, sau chiar atunci când furnizați activități de predare online (mixte sau virtuale).  Veți avea astfel cursanți mai motivați, mai interesați și mai angrenați în subiectul  dezbătut de dumneavoastră.